Електронно застраховане
Информационни системи за управление дейността на застрахователни и осигурителни компании

УНИКАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Специализирана информационна система, позволяваща оптимизация и автоматизиране в голяма степен на управлението на дейностите и процесите в застрахователни и осигурителни компании.

Web базирана
Индивидуален подход
Погледнете конкуренцията от високо

Технология

Някои от най-успешните достижения, предизвикали радикални промени в web-базираните ИС, разбивайки много наложени клишета са съчетани по алтернативен начин и доразвити със собствено ноу-хау. Резултатът е мощна технология от ново поколение.

Web базирана

Сигурен отдалечен достъп от всяка точка на света, даващ възможност за работа в реално време на всички потребители на системата, независимо от географското им местонахождение. Необходима е единствено свързаност към Internet.

Ноу-хау

В системата е заложено уникално ноу-хау, позволяващо подобряване на организацията на работа както на различните видове служители на компанията, така и на партньорите. Клиентите също могат да бъдат потребители и да имат контролиран достъп до данните от своето досие.

Свържете се с нас

  • Симеоновско шосе 7-9, Б, офис 5, 1000, София, България
  • +359 2 418 5130
  • +359 89 220 6545
  • +359 2 416 5979